24 Aug 2016 - چهارشنبه ۰۳ شهر ۱۳۹۵

جامعه آنلاین هنر سینما و تئاتر

بازیگری یا هنرپیشگی

تعریف بازیگری

بازیگری که یک شغل محسوب می شود به انجام فعالیت هایی گفته می شود که  هنرپیشه های زن و مرد بر روی صحنه تئاتر، سینما و تلویزیون انجام می دهند. در انجام این امور، هنر پیشه با توجه به مدیوم صحنه یا تصویر، به ارائه حالات و رفتارهایی می پردازد که خاص کاراکتر مربوط به داستان می باشد. این حالات می تواند بصورت صامت، دیالوگ محور یا توام با آواز و رقص باشد.

 

بازیگری در سینما

بازیگری در سینما به آن دسته از بازی گفته می شود که هنر پیشه با توجه به مدیوم سینما و تمرینات مخصوص بازی مقابل دوربین فیلمبرداری هنر خود به نمایش می گذارد. در این نوع بازیگری، هنرپیشه تماما تحت نظارت کارگردان و بازیگردان هنر خود را به نمایش می گذارد و در اینجا تماشاچی نقشی ندارد. و هنرپیشه بر روی بازی در قاب دوربین تمرکز می کند.

 

بازیگری در تئاتر

همانطور که در بخش قبل اشاره شد بازیگری تئاتر بابازیگری سینما و تلویزیون متفاوت است و دارای پیچیدگی های مخصوص خود است. بازیگری تئاتر مستلزم تمرینات بدنی و بیانی بیشتری نسبت به بازیگری سینماست و تئاتر مانند سینما و تلویزیون نیست که لحظات نمایش توسط دوربین ثبت شود. بازیگر به طور مستقیم و زنده با مخاطب یا تماشاچی ارتباط بر قرار می کند و حالات و روحیات خود را از طریق صدا و بدن به مخاطبین خود انتقال می دهد.

هنرپیشه (بازیگر)

هنرپیشه یا بازیگر کیست؟

هنر پیشه یا بازیگر به فردی گفته می شود که نقش یک شخص خاص را در یک اثر نمایشیبازی می کند. هر هنر پیشه می تواند  در مدیوم های مختلف نظیر تئاتر، تلویزیون و سینما به ایفای نقش بپردازد و این مدیوم ها از نظر نوع بازی و نحوه ارائه حالات و روحیات با یکدیگر متفاوت هستند. برای مثال  هنرپیشه یا بازیگر تئاتر تمریناتی را انجام می دهد که ممکن است بازیگر سینما نیازی به انجام آن نداشته باشد و از طرفی بازیگر سینما به مسائلی (دوربین، میکرفن، نور…) توجه و دقت دارد که بازیگر تئاتر از آن دور است. به همین جهت به طور صد در صد نمی توان گفت هر بازیگر تئاتر حرفه ای می تواند یک بازیگر سینمای حرفه ای نیز باشد اگر چه بازیگران بسیاری در دنیا وجود دارند که به زعم تلاش های فراوان به این توانایی در خود را رسیده اند که هم بر روی صحنه تئاتر و هم مقابل دوربین نقش های قابل قبول و یا سطح بالایی ارائه داده اند.

 

بازیگران اصلی یا ستاره ها

آن دسته از بازیگرانی که نقش های مهم یک نمایش یا فیلم را ایفا می کنند بازیگران اصلی گفته می شود. این دسته از بازیگران مهره های اصلی داستان نمایش هستند و معمولا در بخش های زیادی از فیلم یا نمایش حضور دارند. معمولا عناوینی مانند نقش ۱ و ۲، نقش اول و دوم نیز برای اشاره به ایشان استفاده می شود