Browsing Tag

پینه پاشنه پا

ترک کف پا و دلیل ایجاد ترک کف پا چیست؟

دلیل پیداشدن ترک کف پا چیست و چگونه می توان این ترک ها را رفع کرد؟ علت ترک کف پا و پینه‌هایی پشت پاشنه پا چیست؟ آیا به‌راستی برای پوست این قسمت از پا زحمت زیادی ایجاد کرده‌ایم؟ در این صورت چگونه باید از ایجاد آن پیشگیری کرد یا در صورت…