Browsing Tag

مشکلات ریوی

ریه های قوی را چگونه میتوانیم سالم نگه داریم

ریه های قوی در بین هر فرد از بدو تولد با او همراه است و از این نظر میگوییم قوی که هیچگونه مشکلی برای فرد مورد نظر ندارد و گاهی بخاطر بروز مشکلات هورمونی و جنسی و ارثی این ریه ها از بدو تولد دارای مشکل هستند.ولی امروز میخواهیم در مورد ریه…