Browsing Tag

علل دیابت عصبی

دیابت عصبی چیست و آیا دیابت عصبی حقیقت دارد؟

دیابت عصبی وجود پنهانی دارد و با عصبی شدن ، قند خون بالا میرود و از این رو میتواند برای بدن یک نوع سم باشد و این نوع را دیابت عصبی میخوانند  ولی دیابت هایی هستند که قند را نمیتوانند به پروتین تبدیل کند و از این رو هم نمیتواند ان را دفع کند…