Browsing Tag

علت درد قاعدگی

قاعدگی و دردهایی که چگونه میتوانیم آن را کم کنیم

قاعدگی یک نوع خود درمانی برای دختران و زنان است چرا که این خون لخته شده و کثیف به تمام سموم از بدن خارج میشود ولی تنها مشکل آن خروج است که با درد بسیاری همراه است ولی میتوان این درد را کاهش داد و حتی میتوان به افرادی آموزش داد که چگونه همسر…