Browsing Tag

عرق سوز در مردان

عرق سوز چیست و چگونه باعث زخم بدن می شود

عرق سوز یک نوع بیماری نیست و فقط زمانی که شما عرق می کنید سطح روی پوست شما از همان عرق  مورد سوزش قرار می گیرد و با گرمی هوای بیشتر پوست التهاب پیدا میکند و قدیمی ها می گفتند آب و صابون درمان ان است و امروزه انواع کرمهای عرق سوز آمده است…