Browsing Tag

خستگی در سالمندان چگونه است

خستگی در سالمندان به چه علت است

خستگی در سالمندان میتوانمد بخاطر وجود سلولهای از بین رفته تا فرسوده باشد و همچنین با گذشت زمان قلب سرعتش و همچنین کار کردش کندتر میشود و سالمندان باید بدانند هر صبح باید ورزشهایی انجام دهند که مناسب آنهاست.سایت مای استیج این مبحث را در…