Browsing Tag

تیتراژ چیست

دیدگاههای مختلف درباره تیتراژ چیست ؟

تیتراژ یک فرم نمایشی تجمسی در شروع و پایان هر فیلمی است. دیدگاههای مختلفی درباره اینکه تیتراز چیست وجود دارد. در این بخش از سینما تئاتر مای استیج اطلاعاتی را درباره تیتراژ ودیدگاههای مختلف درباره آن در اختیارتان می گذاریم. تیتراژ…