Browsing Tag

تولید برق از دست انسان

ماده ای که میتواند از بدن انسان برق تولید کند

ماده ای وجود دارد که دانشمندان بعد از ساعتها و روزها و همچنین سالها تحقیق توانسته اند بسازند که باعث بروز جریان الکتریسیته از بدن انسان را دارد و میتواند یک نوع برق تولید کند و آیا این برق می تواند در آینده مفید باشد ؟.سایت مای استیج این…