Browsing Tag

ادبیات

رنسانس و اومانیسم فرانسه

در این مقاله از مجله ی فرهنگی هنری مای استیج با امانیسم در فرانسه در سال های شکل گیری رنسانس آشنا خواهیم شد . ورود رنسانس و شکل گیری اومانیسم فرانسه چگونه بود بین سالهای ۱۵۴۶ و ۱۵۵۰  ناگهان عده ای از هنرمندان جوان موفق به…

مکتب اومانیسم و پیدایش آن

در این مقاله از مجله ی هنری مای استیج به شناخت امانیسم خواهیم پرداخت . شروع اومانیسم از ایتالیا دربارهٔ اومانیسم نهضتی که در این روزگار زیر نام اومانیسم (انسانگرائی) نخست در ایتالیا مطرح شد نامش را از رومیان گرفته…