Browsing Tag

آبنتین سهامی

عکسهای دنیا فنی زاده دوست کلاه قرمزی

 دنیا فنی زاده دوست و یار همیشگی کلاه قرمزی است که عروسک گردان کلاه قرمزی است و امسال به علت سرطان در سن جوانی در گذشت. در این بخش از سینما تئاتر مای استیج عکسهای او و خانواده اش را به شما ارائه میکنیم. عکسهای دنیا فنی زاده…