معنی فتشیسم یا چشم چرانی در سینما

0

چشم چرانی یعنی تماشاکردن کسی در حالی که دارد فعالیتی انجام میدهد و خودش نمیداند که ما او را میبینیم . این موضوع در سینما هم هست. مثلا وقتی ما داریم فیلم نگاه میکنیم در واقع نقش چشم چران در ان فیلم را داریم.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره چشم چرانی و فتشیسم در سینما به ادامه مطلب در سایت سینما تئاتر مای استیج توجه کنید.

چشم چرانی در سینما

همانطور که گفتیم وقتی ما پولی می دهیم و فیلمی را در سینما میبینیم در واقع جایگاه یک چشم چران را داریم. ما فعالیت های بازیگران را می بینیم در حالی که انها هیج اطلاعی از این قضیه ندارند. ما از این کار لذت میبریم. به این لذت ، لذت تماشاگری جنسی گفته می شود.

فقط ما به عنوان بیننده نقش چشم چران را نداریم . چشم چرانی در سینما چیست ؟

دوربین هم این فیلم را دیده است، پس نوعی تماشاگر جنسی چشم چران می باشد.

همچنین اغلب یکی از شخصیت های داخل فیلم نیز در جایگاه یک چشم چران است. فیلم های آلفرد هیچکاک از این جهت قابل ذکرند. (برای مثال پنجره عقبی (1954) و روح (1960). چشم چران (مایکل پاول،1960) فیلمی است که به گونه ای در خور توجه به برجسته سازی مفهوم پیچیده تماشاگر جنسی پرداخته است. چشم چرانی در سینما چیست ؟

معنی فتشیسم یا چشم چرانی در سینما
چشم چرانی در سینما

فتشیسم چیست؟

به گزارش سینما تئاتر مای استیج به توجه بیش از حد به اعضای بدن، بخصوص بدن زنان ، فتشیسم میگویند.

بنابراین اگر در فیلم ها توجه دوربین به زنان جلب شود و از این طریق اعضای بدن زن در کانون توجه قرار گیرند فتشیسم رخ داده است.  زنی ممکن است لباسی نازک و چسبان بپوشد و دیگری کفش هایی پاشنه بلند به پا کند و ناخن ها را لاک قرمز تند بزند. و توجه دوربین به این قضیه ها باشد.

معنی فتشیسم یا چشم چرانی در سینما
معنی فتشیسم در سینما

خواستگاه غریزی چشم چرانی و فتشیسم

در روانکاوی چشم چرانی و فتشیسم دو راهبرند که مردان در پیش می گیرند تا با ترسشان از تمایز جنسی (بین خود و زنان) و ترسشان از اختگی که مرد گمان می کند نتیجه آن تمایز است مقابله کنند. بنابراین مرد با در پیش گرفتن راهبرد نخست، نگاهش را به زن خیره می کند و با چشم چرانی جنسیتش را می نگرد. زن ابژه نگاه او (مرد) است و باین ترتیب مرد زن را در دامنه نگاه خود (درخود) جای می دهد. زن به مثابه ابژه نگاه مرد، قرار گرفته در حوزه نگاه و مراقبت او، معنا می یابد.

چشم چرانی در غایت خود ممکن است به رفتاری آزارگرانه – آزارخواهانه منتهی شود. مرد زن را تماشا می کند، هرچند، زن نمی تواند نگاه او را بازگرداند. به ظاهر زن قربانی مرد است و مرد موجودی بالقوه آزارگر است که می تواند با خشونت به زن حمله کند وحتی اور را بکشد. بیشتر فیلم های حادثه ای و فیلم نُوار برای ایجاد حالت تعلیق متکی بر همین آزارگری – آزارخواهی اند. روح نمونه خوبی است و درخشش (استنلی کوبریک) نیز از نمونه های متاخر این گونه فیلم است.

امیدواریم از اطلاعاتی که درباره چشم چرانی در سینما و فتشیسم در اختیارتان گذاشتیم استفاده کافی را برده باشید. پس مبحث چشم چرانی در سینما هم وجود دارد.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

خرید بک لینک خرید رپورتاژ هتل آپارتمان مشهد انجمن تفریحی نرم افزار رستوران نرم افزار انبارداری