تاریخ سینما از ابتدا چگونه بود؟

0

در این مقاله از مجله هنری فرهنگی مای استیج با تاریخ سینما در اوایل پیدایش آن آشنا خواهیم شد .

 

 

تاریخ سینما در دهه ی سی

 

 

تاریخ سینما در سی سال اول عمر خود رشد و گسترش بی سابقه ای را شاهد بود. این رسانه که کار خود را در گام نخست در چند شهر بزرگ، مانند نیویورک و پاریس و لندن و برلین آغاز کرده بود با سرعتی شگفت انگیز راه خودرا در سراسر جهان گشود و هرکجا که استقرار یافت تماشاگران بسیاری را به خود جلب کرد و گوی سبقت را از دیگر ابزارهای سرگرمی ربود. همچنان که تعداد تماشاگران سینما فزونی می یافت تعداد مکانهای نمایش فیلم نیز بیشتر می شد.

 

در دههٔ ۱۹۲۰، سالن های نمایشی برپا گردید که کاخهای سینمایی نامیده می شدند و در شکوه و رفاه با بهترین تئاترها و تالارهای اپرا کوس برابری میزدند. در همین حال خود فیلم ها نیز راه کمال پیمودند و از قطعات سرگرم کنندهٔ چند دقیقه ای به فیلمهای بلند تبدیل شبیدند؛ و همین نوع فیلم است که تاکنون بر پرده سینماهای جهان تسلط کامل داشته است.

 

  • هرچند پیشتازان فرانسوی و آلمانی و آمریکایی و انگلیسی همگی در اختراع سینما دست داشتند، اما انگلیسیها المانی ها در استفادهٔ جهان شمول از ان نقش چندانی نداشتند.

 

در تاریخ سینما فرانسویان و پس از آنها آمریکاییها پرشورترین صادرکنندگان این اختراع جدید بودند، و آنان بودند که به استقرار سینما در کشورهای چین و ژاپن و آمریکای لاتین و روسیه یاری رساندند. در عرصهٔ هنری سینما نیز همچنان فرانسویان و آمریکائیان پیشتاز بودند، هرچند که در سالهای پیش از جنگ جهانی اول ، ایتالیا و دانمارک و روسیه نیز در این عرصه نقشی برعهده داشتند.

 

 

  • اما سرانجام ایالات متحده امریکا بود که در همه عرصه ها گوی سبقت را از همگان ربود.

 

 

آمریکا بزرگترین بازار تولید و مصرف سینما بود و هنوز هم چنین است. آمریکاییان با حمایت از بازار داخلی خودشان و در پیش گرفتن سیاستی مستحکم در عرصه صادرات، تا قبل از جنگ جهانی اول در بازار جهانی فیلم به قدرت حاکم تبدیل شده بودند. در طول جنگ، درحالی که اروپا در همهٔ عرصه ها رو به تحلیلی می رفت، سینمای آمریکا در همهٔ ابعاد رشد و گسترش می یافت، و هم در عرصهٔ فنون و روشهای بیان پیشتاز بود و هم در عرصهٔ صنعت و فن آوری.

 

 

در خود ایالات متحده نیز مرکز فیلمسازی به سوی غرب، یعنی به هالیوود، انتقال یافته بود و محصولات استودیوهای هالیوود در نخستین سالهای پس از جنگ جهانی اول همچون سیل به بازارهای جهان سرازیر بود – و این روند. همچنان ادامه دارد. سینماهای دیگر کشورها با حریفی قهار روبه رو بودند و تنها تعداد انگشت شماری به رقابت با هالیوود برخاستند.

 

 

 

سینمای ایتالیا که در عرصهٔ فیلم بلند پیشتاز بود و فیلمهای باشکوهی مانند کجا می روی ؟ (۱۹۱۳) و کابیریا (۱۹۱۴) را به جهان سینما عرضه کرده بود تقریباً به کلی فروپاشید. از کشورهای اسکاندیناوی ، کشور سوئد پیش از این که به دنبال دانمارک در محاق فراموشی فرورود، دورهٔ کوتاهی از شکوه و عظمت را شاهد بود، شکوهی که عمدتاً مرهون ساخته های ویکتور شوستروم و کمدی های درخشان موریتس استیلر بود. حتی سینمای فرانسه نیز موقعیت خود را متزلزل میدید. در اروپا فقط در آلمان بود که سینما در مقام یک صنعت جایگاهی برجسته داشت، حال آن که در جمهوری نوپای شوروی و ژاپن پیشرفت سینما در انزوای تجاری صورت می گرفت.

 
اما هالیوود ، هم در عرصهٔ هنر و هم در قلمرو صنعت سینما پیشتاز بود. و نباید از یاد برد که در سینما این دو عرصه از هم جدا نسیتند. فیلم های هالیوود به دل می نشستند، زیرا از ساختار روایی بهتری بهرهمند بودند و جلوهگری بیشتری داشتند و نظام ستاره سازی بعد تازهای به بازیگری سینما افزوده بود. هالیوود در هر عرصه ای که در منابع داخلی فتور و سستی می دید به وام گیری از اروپا روی می آورد، و این مسأله هم در مورد بازیگر صادق بود و هم در مورد نوآوری های فنی، چنین بود که سلطهٔ سینمای امریکا بر رقبای حال و اینده امکان پذیر می شد. شوستروم و استیلر و مهاجران جوانی مانند گرتا گاربو از سوئد ؛ و ارنست لوبیچ و مورنائو از المان به امریکا جذب شدند. فوکس نوآوری های بسیاری را از اروپا به وام گرفت، که آن چه بعداً به سینماسکوپ تبدیل شد، یکی از آنها بود.

 

 

دلیل ادامه ی حیات سینما

 
سینمای بقیه جهان به دو دلیل به حیات خود ادامه می داد: یکی این که درسهایی از هالیوود میآموخت، دیگر اینکه همچنان تماشاگرانی وجود داشتند که محصولات هالیوود همه نیازهایشان را برآورده نمی ساخت. افزون بر این، برای سینما تماشاگرانی یافت شدند که ذائقه آنها با ذائقهٔ عامه مردم متفاوت بود و برای جنبههای زیبا شناختی اهمیت بیشتری قائل بودند، یا اینکه علایق آنها با مسائلی پیوند داشت که به خارج از جهان سینما مربوط می شد. سینما با هنرمندان آوانگارد و گروه های سیاسی، بویژه چپگرایان، پیوندهایی برقرار کرد.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.