رتبه یک با کمک شرکت تبلیغاتی

0

شرکت تبلیغاتی میتواند امار فروش برند شما را ده ها برابر کند و سال ها شما را از دغدغه فروش به معنای واقعی خلاص کند …
زمانی بود که یک هنرمند در اعماق تاریخ گم می شد و هیچ نامی ازش به جا نمی ماند زیرا هیچ کس نمی فهمید که برای نمونه فلان نقاشی توسط وی کشیده یا ساختمان زیبایی که در نزدیکی خانه یا شهر آنها وجود دارد هنر چه کسی است.

زیرا هیچ راه ارتباطی میان مردم و آنها وجود داشت و ممکن بود تنها عده ای که با آن ها داد و ستد داشتند بدانند سازنده ی این کوزه کیست.همین طور که بسیاری از آثار باستانی که از سالهای سال پیش به جا مانده بی نام ونشان است.البته نمی توان از کنار رویدادهای تاریخی که زمینه ساز ژرف تر شدن این موضوع شده اند نیز به سادگی گذشت.

با گذشت زمان مردم آگاه شدند که دیگر نمی توان به روش های سنتی تکیه کرد و باید طرحی نو در انداخت و با دیدی تازه به رشد کسب وکار اندیشید چون به اندازه ای بازار پر رقابت شده که برای پیدا کردن فرصت و رسیدن به اول صف باید زور و توان زیادی داشت وگرنه در میان انبوه جمعیت له خواهید شد.

دراین گیر و دار بود که شرکت تبلیغاتی پا به میدان گذاشت.این شرکت ها راههای را می دانستند و از آن آگاه بودند که دیگران چندان آشنایی با آن نداشتند و می کوشیدند مانند یک راهنمای کوهستان شما را ازمیان صخره ها و دره های عمیق به سلامت عبور دهند.

اما هر چه که گذشت تبلیغات هم کار پیچیده تر و دشوار تری شد که از پس همه برنمی آمد حتی در این زمینه نیز رقابت تنگاتنگ تر از گذشته شد بنابراین وادی تازه ای آغاز شد که از آن به عنوان برند سازی یاد می شود.برندینگ یعنی نماد کردن چیزی که تا پیش از این در زیر زمین قرار داشته و حالا باید از دل خاک بیرون کشیده شود.اما پس از اینکه آن را درآوردیم حال باید آن را تمیز کنیم

وثابت کنیم که بسیار با ارزش است که امروزه به آن برندینگ می گویند پس از همه ی این کارها حالا باید کالای خود را در یک بسته بندی مناسب قرار دهیم.زیرا هر اندازه هم که برای ساخت یک کالا زحمت کشیده باشیم مردم آن را با چشم خود لمس می کنند.

پس طراحی بسته بندی را از یاد نبرید.اگر یک اداره یا شرکت دارید حتما طراحی ست اوراق ادارای را یاد نبرید  زیرا نخستین چیزی که هنگام برخورد نزدیک مردم از شما درک خواهند کرد آن است.
شرکت تبلیغاتی ادریس برای یک شدن شما اماده است …
www.edris-ac.com

Leave A Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.