دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی

 

جوکر: تنها راه منطقی برای زنده موندن توی این دنیا، بدون قانون بودنه…!

جوکر: من واقعا شبیه کسی ام که نقشه ای داره؟ میدونی من چی ام؟ من مثل سگی ام که دنبال ماشینا میدوه. نمیدونم اگه یکی از اونا رو گیر بیارم میخوام باهاش چیکار کنم!

دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی و سخنان جوکر

دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی و سخنان جوکر

جوکر: می دونی زخم های صورتم برای چیه؟
من ﻳﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﺩﺍﺷﺘﻢ، ﺯﻳﺒﺎ ﺑﻮﺩ .
ﻗﻤﺎﺭ ﺑﺎﺯﻱ ﻣﻴﮑﺮﺩ ﻭ ﻳﻪ ﻋﺎﻟﻤﻪ بدﻫﻲ ﺑﺎﻻ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺑﻮﺩ
ﻃﻠﺒﮑﺎﺭﺍ ﺻﻮﺭﺗﺸﻮ ﺧﻂ ﺧﻄﻲ ﮐﺮﺩﻥ
ما پوﻟﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﺍﺣﻴﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻴﻢ ،
ﻣﻴﺨﻮﺍﺳﺘﻢ ﺑﺪﻭﻧﻪ ﮐﻪ ﺯﺧﻤﺎﺵ برای من ﺍﻫﻤﻴﺘﻲ ﻧﺪﺍﺭﻩ ،
ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻤﻴﻦ ﻳﻪ ﺗﻴﻎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻢ ﺗﻮ ﺩﻫﻨﻢ ﻭ
ﺍﻳﻦ ﮐﺎﺭﻭ ﮐﺮﺩﻡ ، ﻣﻴﺪﻭﻧﻲ ﺑﻌﺪﺵ ﭼﻲ ﺷﺪ؟
ﻧﺘﻮﻧﺴﺖ ﺍﻳﻨﺠﻮﺭﻱ منو ﺑﺒﻴﻨﻪ ﻭ ﺗﺮﮐﻢ ﮐﺮﺩ

دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی و سخنان جوکر

بتمن : پس چرا میخوای منو بکشی ؟
جوکر : “هاهاها … من نمیخوام تورو بکشم! بدون تو چیکار باید کنم؟ برم دوباره با دلالای مواد سر و کله بزنم؟! نه. تو منو کامل میکنی!

دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی و سخنان جوکر

جوکر: اگه تو کاری تخصص داری هیچوقت اون رو مجانی انجام نده…

دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی و سخنان جوکر

بتمن سر جوکر رو به میز می کوبه.
هیث لجر(جوکر):اوخخخخ هیچوقت از سر شروع نکن…حریف به کل گیژ می شه نمی تونه احساس…
بتمن با مشت روی دست جوکر می کوبه.
جوکر با بی تفاوتی میگه: می بینی!!!

دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی و سخنان جوکر

جـــوکـر(هـیـث لــجـر): مـیـدونـی چـرا از چـاقـو اسـتـفـاده مـیـکـنـم؟
تـفـنـگ هـا خـیـلـی سـریـعن. بـا تـفـنـگ نـمـیـتـونـی تـمـام اون حـس طـرفـت رو درک کـنـی!
آخـه آدم هـا تـو لـحظـه هـای آخـر نـشـون مـیـدن کـه واقـعـا کـی هـسـتـن!

دیالوگ جوکر در فیلم شوالیه تاریکی و سخنان جوکر

جوکر خطاب به بتمن:
تو واسه اونا فقط یه عوضی هستی …
مثل من …
فقط الآنه که بهت احتیاج دارن …
زمانی که نخوانت …
مثل آشغال میندازنت دور …